De creatieve sector in Vlaanderen

2,7% VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP)

12,9% VAN HET AANTAL ZELFSTANDIGEN (IN HOOFDBEZIGHEID)

2,4% VAN HET AANTAL WERKNEMERS

Vlaanderen heeft een bloeiende creatieve sector zowel op creatief als op economisch vlak. De economische impact van de sector wordt sinds 2010 om de twee jaar door het kenniscentrum van Flanders DC berekend. Op dit platform vind je cijfers terug over het aantal werkgevers, werknemers, zelfstandigen, omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector. Evoluties doorheen de tijd of op regionaal of sectoraal vlak kan je zelf ontdekken door je eigen grafiek samen te stellen.

Overzicht van de cijfers per regio

Wat is de impact van de creatieve sector op regionaal vlak? Bekijk de cijfers of stel zelf je kaart samen met de configurator boven de kaart.

Overzicht van de cijfers per sectorgroep

De creatieve sector kan ingedeeld worden in drie grote groepen waar telkens verschillende subsectoren onder vallen. Bekijk hier de conclusies per groep.

 • KUNSTEN EN CULTUREEL ERFGOED

  beeldende kunst, podiumkunsten en cultureel erfgoed.

  Binnen de groep kunsten en erfgoed (beeldende kunsten, podiumkunsten, muziek en cultureel erfgoed) is het algemene beeld gevarieerd, waarbij een duidelijke stijging in het aantal zelfstandigen merkbaar is (bijvoorbeeld in de muziek en beeldende kunsten sectoren). Op het gebied van het aantal werknemers en werkgevers is er echter een lichte daling merkbaar, veroorzaakt door lagere eindcijfers in de sectoren podiumkunsten en muziek. Tenslotte is er met name een daling merkbaar in de toegevoegde waarde binnen deze groep, vooral veroorzaakt door de cijfers uit de muzieksector.

 • MEDIA- EN ENTERTAINMENTINDUSTRIE

  geschreven media, audiovisuele sector, muziekindustrie en gaming.

  De groep media en entertainment (audiovisuele industrie, gaming, geschreven media en nieuwe media) kent een daling op het vlak van het aantal werkgevers en werknemers, vooral in de sectoren van de audiovisuele kunsten en de geschreven media – pers. Ondanks deze dalende tendens, zijn er ook stijgingen merkbaar. Het aantal zelfstandigen in deze groep stijgt met 2%, en ook de totale omzet en toegevoegde waarde maakt een soortgelijke stijging door.

 • CREATIEF ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

  communicatie en reclame, architectuur, design en mode.

  Ook in de groep creatief zakelijke dienstverlening (architectuur, design, mode en reclame & communicatie) is het beeld gemengd: het aantal werknemers en werkgevers daalt en het aantal zelfstandigen, de omzet en toegevoegde waarde stijgen op hun beurt. Grote stijgingen zijn met name merkbaar in de designsector (behalve bij het aantal zelfstandigen) en bij de sector architectuur waar vooral omzet- en toegevoegde waarde in de lift zitten. De reclame en communicatie sector telt minder werkgevers en werknemers. Ook de omzet daalt. Het aantal zelfstandigen stijgt dan weer, net als (in geringe mate) de toegevoegde waarde.