Mijn grafiek

Ben je benieuwd hoeveel mensen in jouw sector werken of wil je dieper graven in de cijfers van jouw stad? Wil je wel eens weten hoe de tewerkstelling in de gedrukte media evolueert en hoe zich dat verhoudt tot de omzet? Stel hieronder je eigen cijferreeks of grafiek samen en deel jouw inzichten met je netwerk. Hou er rekening mee dat regionale cijfers enkel voor de meest recente impactmeting (2015) beschikbaar zijn.

Noot: het is om verschillende redenen moeilijk om exacte cijfers te verzamelen. Daardoor blijven in vele gevallen de cijfers een onderschatting.  Daarnaast is bij elke sector ook het beschikbaar cijfermateriaal erg verschillend, waardoor sectoriële vergelijkingen met de nodige voorzorg moeten worden geïnterpreteerd. Bij elke editie van het onderzoek werd de gebruikte methodologie geactualiseerd en verder verfijnd. Meer over de gebruikte methodologie is terug te vinden in de studie.