Over de cijfers

Sinds 2010 berekent Flanders DC om de twee jaar de economische impact van de volledige creatieve sector. Deze impactstudie is voor politici, journalisten en dankzij dit platform nu ook voor iedereen dé referentie als het op cijfers over deze sector aankomt.

In de studie en op dit platform vind je cijfers terug over het aantal werkgevers, werknemers, zelfstandigen, omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector. Evoluties doorheen de tijd of op regionaal of sectoraal vlak kan je zelf ontdekken door je eigen grafiek samen te stellen.

Het is om verschillende redenen moeilijk om exacte cijfers te verzamelen. Daardoor blijven in vele gevallen de cijfers een onderschatting. In house creatieven in bedrijven/organisaties in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld een ontwerper bij een autofabrikant of een architect in een overheidsdienst zijn in deze studie niet meegeteld. Daarnaast is bij elke sector ook het beschikbaar cijfermateriaal erg verschillend, waardoor sectoriële vergelijkingen met de nodige voorzorg moeten worden geïnterpreteerd. Bij elke editie van het onderzoek werd de gebruikte methodologie geactualiseerd en verder verfijnd. Meer over de gebruikte methodologie is terug te vinden in de studie.

 

Belangrijkste conclusies uit het nieuwste rapport

  • De Creatieve Industrieën vertegenwoordigen 2,7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Vlaanderen. Daarnaast creëren ze werk voor 12,9% van het totaal aantal zelfstandigen (in hoofdbezigheid) in Vlaanderen en vertegenwoordigen ze 2,4% van alle werknemers in Vlaanderen.
  • In vergelijking met de eerste impactmeting (2010) stijgt het aantal zelfstandigen, de omzet en de toegevoegde waarde met respectievelijk 3%, 4% en 3%. De werkgevers en werknemers dalen met respectievelijk 7% en 5%.
  • De evolutie van de cijfers zou kunnen duiden op een concentratie in het creatieve landschap: meer opbrengsten worden verdeeld onder minder werkgevers en werknemers. Deze uitspraak moet echter met enige voorzichtigheid behandeld worden, want niet in elke sector spelen zich dezelfde tendensen af.

Bekijk het volledige rapport hier

De creatieve sector?

De creatieve sector in Vlaanderen kan ingedeeld worden in drie grote groepen met telkens een aantal subsectoren:

  • Kunsten en cultureel erfgoed: beeldende kunsten, podiumkunsten en cultureel erfgoed
  • Media- entertainmentindustrie: muziek, gaming, geschreven media (pers en boeken),  audiovisuele sector en nieuwe media
  • Creatief zakelijke dienstverlening: communicatie & reclame, architectuur, design en mode

De afbakening van deze sectoren kwam tot stand in een voorstudie van het Flanders DC-kenniscentrum aan Antwerp Management School.

Het onderzoek achter de cijfers

Het in kaart brengen van de bedrijfseconomische impact van de creatieve sector in Vlaanderen gebeurde door het Flanders DC-kenniscentrum aan Antwerp Management School.

In de impactmeting wordt per sector het aantal zelfstandigen, het aantal werkgevers, het aantal werknemers, de omzet en toegevoegde waarde berekend. Cijfers worden zowel top-down (gebaseerd op de NACE-BEL nomenclatuur) als bottom-up (gebaseerd op een combinatie van bronnenmateriaal uit de verschillende sectoren) verzameld.

Vertrekkende vanuit de top-down en bottom-up benaderingen wordt één totaalcijfer per variabele berekend. Voor deze berekening wordt door de onderzoekers voor elke schakel van de verschillende sectoren een keuze gemaakt tussen het top-down en bottom-up resultaat. Deze keuze is gebaseerd op de ervaringen van de onderzoekers met het verzamelde cijfermateriaal inzake volledigheid, accuraatheid en betrouwbaarheid. Het blijft echter om verschillende redenen moeilijk om exacte cijfers te verzamelen