Conclusies

HET AANDEEL VAN DE CREATIEVE SECTOR IN DE VLAAMSE ECONOMIE (VLAAMS GEWEST)

 • In 2021 (meest recent beschikbare cijfers) was de creatieve sector goed voor 181.673 werkzame (zijnde werknemers en zelfstandigen samengeteld) voltijdse equivalenten (VTE’s). Ze vertegenwoordigt daarmee 6,17% van het totaal aantal werkzame VTE’s in het Vlaams gewest. 76.680 zijn actief als zelfstandige (op basis van rechtsvorm). Dat is 14,35% van het totaal aantal zelfstandigen in Vlaams gewest.
 • De creatieve sector is goed voor 5,24% (€ 13,8 miljard) van de bruto toegevoegde waarde van Vlaams gewest en 11,4% (€67,7 miljard) van de totale omzet van Vlaams gewest in 2021.

Globale evoluties tussen 2009-2021

 • Het aantal werkzame VTE’s steeg met 34%. Het aantal dat ervan actief is als zelfstandige steeg met 176%.
 • De bruto toegevoegde waarde steeg met 57% en de omzet met 32%.

EVOLUTIES PER SUBSECTOR TUSSEN 2009 EN 2021

 • Bovenstaande cijfers werden zonder twijfel beïnvloed door de economische effecten van de Corona-pandemie, waar vooral in 2020, maar ook nog in 2021 een negatief effect te identificeren valt.
 • Werkzame VTE’s zijn in aantallen het meest gestegen in (reclame, communicatie & PR (+ 19023 werkzame VTE’s), gevolgd door design (+ 6686 werkzame VTE’s) en beeldende kunsten (+ 6589 werkzame VTE’s). Digitale en gedrukte media; Mode en Erfgoed kenden een daling van respectievelijk 4087; 3221 en 249 werkzame VTE’s).
 • Het aandeel dat actief is als zelfstandige steeg in aantal het meest in design (+12625 zelfstandigen), gevolgd door reclame, communicatie & PR (+9148) en architectuur (+5205).
 • De bruto toegevoegde waarde steeg nominaal het meest in design (met + € 1,7 miljard), gevolgd door communicatie, reclame & PR (met + € 1,5 miljard) en architectuur (+ € 742 miljoen). Digitale en gedrukte media kende samen met Erfgoed een daling (met respectievelijk -€256 miljoen en -€4,8 miljoen).
 • De omzet steeg nominaal het meest in design (+ € 7,8 miljard), gevolgd door mode (+ € 2.9 miljard) en reclame, communicatie & PR (+ € 2.5 miljard). Digitale en gedrukte media kende samen met Erfgoed een daling (met respectievelijk -€673miljoen en -€7,5 miljoen).

Geografische spreiding en evolutie

 • De provincie Antwerpen kent het grootst aantal werkzame VTE’s in de creatieve sector (58.420), gevolgd door Oost-Vlaanderen (38.562), Vlaams-Brabant (32.939), West-Vlaanderen (30.696) en Limburg (21.057).
 • Centrumsteden met het meest aantal werkzame VTE’s in de creatieve sector zijn Antwerpen (17.829), Gent (8.029) en Mechelen (2.616).

Brussels gewest

In de impactmeting van 2018 werden éénmalig ook cijfers van Vlaamse actoren in de CCS in Brussel geteld. In 2018 waren de Vlaamse culturele en creatieve sectoren er goed voor 12.251 VTE’s en vertegenwoordigen ze een toegevoegde waarde van € 991,7 miljoen en een omzet van € 4 miljard.
Meer informatie over de gebruikte methodologie vindt u terug in het methodologisch document.

Download hier de cijfers voor het Brussels Gewest