Over de cijfers

Op dit dataplatform vind je cijfers terug over het aantal werkzame voltijdse equivalenten (= werknemers + zelfstandigen), zelfstandigen, omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector in het Vlaams gewest. Evoluties doorheen de tijd of op regionaal of sectoraal vlak kan je zelf ontdekken door je eigen grafiek samen te stellen.

De cijfers op deze website zijn verzameld door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Bron cijfers

Het cijfermateriaal is afkomstig uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hiervoor werden uit de NACE-classificatie van economische activiteiten twee groepen codes geselecteerd :

Kern NACE-codes
NACE-codes die dusdanig specifiek zijn dat ze volledig toe te schrijven zijn aan de creatieve sector (op basis van benchmarking met buitenlandse studies).

Satelliet NACE-codes
NACE-codes die minder specifiek zijn, maar wel een belangrijke rol spelen in de waardeketen, zoals sommige NACE-codes uit de groothandel, detailhandel en vervaardiging.

Noot bij de cijfers

Deze cijfers blijven om verschillende redenen een onderschatting. Een aantal voorbeelden van wat niet is meegeteld:

  • De studie focust op cijfers uit het Vlaams gewest
  • Personen die tewerkgesteld worden via een sociaal bureau voor kunstenaars zijn niet meegerekend;
  • Zelfstandigen in bijberoep zijn niet meegerekend;
  • Vlaamse ondernemingen actief in de creatieve sector in het Brussels gewest zijn niet meegerekend;
  • Vrijwilligers (die in een aantal subsectoren een significante rol spelen) zijn niet meegeteld;
  • In-house creatieven in bedrijven/organisaties in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld een ontwerper bij een autofabrikant of een architect in een overheidsdienst zijn in deze studie niet meegeteld.

Het is om verschillende redenen moeilijk om exacte cijfers te verzamelen. Zo is de NACE-classificatie voor vele subsectoren onvoldoende fijnmazig om alle economische activiteiten te kunnen capteren en rapporteren ook niet alle ondernemingen in de creatieve sector data.

Download hier de uitgebreide methodologie

CIJFERS VERZAMELD DOOR ANDERE ORGANISATIES

Bij het verzamelen van de cijfers door deze organisaties, wordt soms een andere methodiek gebruikt, zodat de resultaten kunnen verschillen. Iedere methodiek heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Hieronder vind je een lijst met links naar het aanbod van cijfers van de sectororganisaties, per sector.